Header image  
Informačný server o výstavbe  
 
 

Slaboprúdové inštalácie


K slaboprúdovým inštaláciám patria rozvody STA (Televízny rozvod), rozvody domáceho a verejného telefónu, počítačové rozvody (štrukturovaná kabeláž), kamerové,  prístupové a zabezpečovacie systémy, fotovoltaické systémy (kombinácia slaboprúd a silnoprúd).

Rozvody STA

     Rozvody STA v objekte sa skladajú z krabíc, trubiek, káblov, anténneho stožiara, antén, a kompletnej distribúcie signálov s použitím anténnych predzosilňovačov a zlučovačov, napájania a pod. Blizší popis rozvodov STA nájdete tu.

Rozvody domáceho a verejného telefónu

Rozvody domáceho telefónu sa skladajú z krabíc, trubiek, kabeláže, napájačov, samotných prístrojov. Domáce telefóny môžu byť vo vyhotovení audio alebo audiovideo s čiernobielym alebo farebným obrazom. Rozvody verejného telefónu môžu byť samostatnými káblami a zásuvkami alebo bývajú súčasťou dátových rozvodov. Blizší popis telefónnych rozvodov nájdete tu.

Počítačové rozvody

     Rozvod štrukturovanej kabeláže sa skladá z trubiek, krabíc, zásuviek, skriniek a rackov, patch panelov, aktívnych prvkov ( sieťové karty, huby, switche, servery ). Blizší popis dátových rozvodov nájdete tu.

Kamerové, prístupové a zabezpečovacie systémy

     Kamerový, prístupový, zabezpečovací systém slúžia na zabezpečenie objektu a osôb, ktoré sa v ňom nachádzajú. Kamerový systém slúži pre zobrazovanie, záznam a prehrávanie obrazu z kamier, ktoré sú rozmiestnené na dôležitých miestach objektu, pri vchodoch a východoch, na chodbách, skladoch a pod. Blizší popis kamerových systémov nájdete tu.

Prístupový systém umožňuje rozdeliť objekt na verejnú a privátnu časť a definovať oprávnenia kto a kedy sa múže dostať do jednotlivých častí objektu. Blizší popis prístupových systémov nájdete tu.

Zabezpečovací systém slúži na ochranu objektu pred nepredvídanou návštevou prostredníctvom detektorov pohybu, rozbitia skla, magnetickych senzorov a podobne. Blizší popis zabezpečovacích systémov nájdete tu.

Riadiace systémy MaR

     Systémy meracej a regulačnej techniky sa skladajú so snímačov a aktuátorov, riadiacej techniky, nadväzujúcej silovej inštalácie. Viac o možnostiach Automatizácie a riadenia sa dozviete v časti Automatizácia a riadenie.

Fotovoltaické systémy

     Fotovoltaické systémy slúžia pre výrobu elektrickej energie. Viac o možnostiach fotovoltaických systémov sa dozviete v časti Fotovoltaické systémy .


V prípade záujmu kontakt na nás nájdete v Kontaktoch.