Header image  
Informačný server o výstavbe  
 
 

Projekčná činnosť

ING. ARCH. DUŠAN MAŇÁK

     Ponúkame Vám služby projektanta a architekta nášho štúdia.  Dvadsaťročná prax v oblasti urbanizmu, územného plánovania a architektúry sú veľmi dobrou zárukou Vašej spokojnosti. K prácam nášho šťúdia patria také projekty ako Rekonštrukcia pešej zóny v Martine vytvorená v autorskom kolektíve, budova poisťovne Kontinuita v Martine, projekt Spracovateľskej jednotky pre výrobu peliet v Kysuckom Lieskovci, Zóny Individuálnej Bytovej Výstavby v okresoch Žilina, Martin a Považská Bystrica, projekty Rodinných domov v Žilinskom regióne..


     Architektonické štúdio Vám ponúka komplexné služby, t.j. projekty vrátane projektov profesistov ako napr. zdravotechnika, vykurovanie, elektro projekty slaboprúdu, silnoprúdu a PSN, plynoinštalácii a pod.

V prípade záujmu kontakt na nás nájdete v Kontaktoch.