Header image  
Informačný server o výstavbe  
 
 

Rozvody Audio a video telefónov

     Intercom slúži na komunikáciu návštevníka stojaceho pred vchodom ( domový vstup, bránka a pod ) s navštevovaným a otvorenie dverí na diaľku.

Používajú sa riešenia s audio alebo audio/video komunikáciou. Vyvedenie komunikácie je buď na dedikovaný audio alebo audio/video telefón alebo je možnosť použiť riešenie s vrátnikom, ktorý sa pripája k pobočkovej telefónnej ústredni a obraz je zobrazovaný na PC v sieti ethernet.Systémy vrátnikov sa rozdelujú na analógové ( spravidla viacvodičové ) a digitálne ( v prevažnej väčšine dvojvodičové ).Váčšina výrobcov ponúka riešenia od jednoduchých sád ( vonkajšia jednotka + telefón ) po rozsiahle systémy s väčším mnozstvom vonkajších jednotiek a desiatkami až stovkami audio a video telefónov.

Jednotky sú vybavené tlačidlami pre volanie na konkrétny byt prípadne klapku, niektorí výrobcovia ponúkajú riešenia s inteligentnými jednotkami s klávesnicou a LCD displejom na ktorom sa listuje a vyberá požadovaný adresát volania.

Na obrázkoch sú zobrazené vonkajšie jednotky pre vrátnikov. Prvé dve sú jednotky od 2N pripojiteľné na pobočkovú ústredňu, posledný obrázok je vonkajšia video jednotka od Commaxu.
Vonkajšie jednotky sa osadzujú pri vstupných dverách a umiestňujú sa do výšky cca 150-160 cm v prípade video systému, v prípade audio riešenia nie je výška tak striktne požadovaná.     Vnútorné jednotky slúžia na zobrazovanie videa a komunikáciu s návštevníkom. Na jednu vonkajšiu jednotku je možné pripojiť viacero vnútorných jednotiek, rovnako sú verzie vonkajších jednotiek s viacerými tlačidlami pre volanie na žiadanú vnútornú jednotku. Je možné vybaviť vnútornú jednotku pamäťou, v tomto prípade sa počas neprítomnosti majiteľa objektu ukladajú do pamäte fotografie návštevníkov, ktorí zvonili.


V prípade záujmu kontakt na nás nájdete v Kontaktoch.