Header image  
Informačný server o výstavbe  
 
 

Prístupové systémy

     Prístupové systémy slúžia na ochranu objektov tým, že umožňujú uzamknúť objekt, prípadne ho rozdeliť na verejne prístupnú a privátnu časť. Pred niekoľkými rokmi boli ceny takýchto systémov na vysokej úrovni, takže si ich mohli dovoliť len veľké firmy. Vďaka poklesu cien elektroniky sú dnes tieto riešenia na takej úrovni, že sú aplikovateľné aj na menšie objekty dokonca aj rodinné domy. Výrobca Satel Polsko dokonca so zariadeniami dodáva v cene aj programové vybavenie pre správu systému, takže užívateľ si môže pohodlne sám meniť nastavenia systému, definovať karty a podobne.     Prístupový systém sa skladá z ústredne so zálohovacím zdrojom a záložným akumulátorom pre zálohovanie prevádzky v prípade výpadku napájania.
Ústredňa sa spravidla umiestňuje na bezpečné miesto v dome, kde je prívod elektro 230V AC, k ústredni sa pripája podľa potreby pevná telefónna linka pre komunikáciu s okolím. Na zbernicu ústredne sa pripájajú dverné moduly pre riadenie dverného prostredia a propojenie snímačov kariet a periférií.     Dverné moduly sa umiestňujú na chránenej strany dverí v blízkosti dverí ( nad dverami, v podhľade ). Na dverný modul sa pripájajú snímače otvorenia a odomknutia dverí, zámok, snímače kariet ( s klávesnicou, bez klávesnice ). Dverné moduly môžu byť so vstavaným napájacím zdrojom alebo s napájaním z riadiacej ústredne. Prostredníctvom zbernice sa pripájajú na riadiacu ústredňu. Dverné moduly sú umiestnené do samostatnej skrinky s ochranou tamper kontaktom.

  

     Pre identifikáciu držiteľa karty sa používajú snímače kariet. Môžu byť vybavené klávesnicou pre zadávanie PIN ( osobný užívateľský kód ku karte pre zvýšenie bezpečnosti ), prípadne tlačidlom pre zazvonenie obsluhe. Snímače kariet sa pripájajú prostredníctvom kábla na dverný modul..     Karty slúžia ako identifikačné médium pre identifikáciu držiteľa karty.


V prípade záujmu kontakt na nás nájdete v Kontaktoch.