Header image  
Informačný server o výstavbe  
 
 

Riadiace systémy


     Moderná doba mení pohľad na dnešný svet. Prináša ľuďom nové možnosti. S príchodom výpočtovej a riadiacej techniky dochádza k zmenám aj v technológiách budov. Technológie a systémy, ktoré kedysi fungovali len vo veľkých a luxusných budovách sa dostávajú aj do menších budov a rodinných domov. Systémy pre riadenie osvetlenia, vykurovania a klimatizácie, bezpečnostné systémy alebo riadenie nadstavbových funkcii ako napríklad zavlažovanie, simulácia prítomnosti osôb v prázdnom objekte, monitorovanie okolia a i. zintegrované do funkčného celku predstavujú výkonný a lacný nástroj ktorým si každý užívateľ môže zrealizovať v spolupráci s tímom odborníkov svoje vlastné predstavy o bývaní. Tieto, ale aj ďaľšie systémy nám robia život komfortnejším a bezpečnejším. Avšak ich sila sa naplno prejaví až vtedy, keď si začnú jednotlivé časti rozumieť medzi sebou a spolupracovat. Napríklad: snímač, ktorý pri aktivovanej alarmovej funkcii systému hlási narušenie objektu, može pri vypnutej alarmovej funkcii zapínať osvetlenie na chodbách alebo v miestnostiach; pri odchode z objektu Vás systém môže upozorniť že ste niekde zabudli zhasnúť alebo zavrieť okno, prípadne dvere; zabudnuté svetlo môže systém po Vašom odchode sám vypnúť bez toho aby ste sa museli vrátiť napríklad na poschodie; pri príchode do objektu Vás systém môže privítať rozsvietením osvetlenia v hale; kúrenie automaticky po príchode prepne systém z útlmu na komfortné kúrenie podľa Vašich požiadaviek; v prípade nepredvídanej udalosti počas Vašej neprítomnosti môže Vás alebo monitorovaciu službu systém upozorniť na výpadok elektriny, plynu, narušenie objektu, prípadne na inú haváriu; možete na diaľku napríklad prostredníctvom mobilného telefónu ovládať vykurovanie a zariadenia v objekte; pri návrate zo zimnej dovolenky môžete zapnúť vykurovanie ešte pred príchodom domov a vrátiť sa do vykúreného domu. 
Zaujali Vás tieto príklady? Tieto vlastnosti ale aj veľa iných sa dajú veľmi komfortne zrealizovať v systéme založenom na technológii LonWorksTM americkej spoločnosti Echelon®. Táto technológia, ktorú podporujú svetoznámi výrobcovia meracej, regulačnej a riadiacej techniky sa pomaly stáva štandartom v technológiách inteligentných budov. U nás na Slovensku je realizovaná napríklad v budove centrály VUB Bratislava. V budove centrály Národnej banky Slovenska je na báze technológie LonWorks zrealizovaný kompletný riadiaci systém miestností s prepojením na dispečerské pracovisko budovy. Ide o systém zariadení, z ktorých každé vykonáva programom priradenú funkciu a s ostatnými zariadeniami komunikuje prostredníctvom komunikačnej linky.

Viac sa o tejto technológii a možnostiach riadiaceho systému v objekte môžete dočitať na tomto linku.

V prípade záujmu kontakt na nás nájdete v Kontaktoch.