Header image  
Informačný server o výstavbe  
 
 

Rozvody STA, TV, SAT

    
     Rozvody televízneho signálu v objektoch zabezpečujú individuálne alebo skupinové anténné systémy spolu so zariadeniami na príjem a rozdelenie signálu do jednotlivých zásuviek.

Prvé riešenie spočíva v použití satelitných a terestriálnych antén spolu s distribučnými zosilňovačmi a prepínacími maticami, ktoré zabezpečujú distribúciu požadovaných frekvencií do jednotlivých televíznych alebo televíznych/satelitných zásuviek. V tomto riešení je pre príjem terestriálneho signálu použitý priamo televízny prijímač, pre príjem satelitnej televízie sa však používa externý satelitný prijímač pripojený na televízor.

Druhé riešenie pozostáva zo satelitných antén spolu s kanálovými prijímačmi prípadne terestriálnymi anténami. V tomto riešení je pre každý program použitý sólo satelitný prijímač ( systém modulov ) a ich signál je zlúčený do výsledneho signálu rozdeleného rozdelovacou maticou do jednotlivých zásuviek. Tento systém je drahší ako prvé riešenie ale pre samotné pozeranie postačí už len televízny prijímač.

Tretím riešením je príjem DVB-T signálu ( digitálne pozemné vysielanie ). Od 22.12.2009 beží na slovensku prvé celoplošné digitálne vysielanie prostredníctvom spoločnosti Towercom. V základnom multiplexe je k dispozícii 5 programov, toho času STV1, STV2, STV3, Joj, JojPlus. V januári by mala byť vypustená STV2 a JojPolus a nahradená vysielaním Markízy a TA3. Pre príjem DVB-T podľa lokality postačí interiérová anténa príp. smerová anténa von a prijímač s integrovaným DVB-T tunerom alebo externý prijímač, tzv. SET-TOP Box. Viac informácii o digitálnom vysielaní môžete nájsť na stránke http://www.digitalnatelevizia.sk.



Satelitné a terestriálne antény, konvertory, multifeed držiaky, konzoly, diseq prepínače, motory, pozicionéry.



Maticové prepínače slúžia na distribúciu signálu z jednotlivých zdrojov signálu do televíznych a satelitných zásuviek. K dispozícii sú aj prepínače pre SAT príjem.



Koaxiálny kábel a zásuvky služia na pripojenie televíznych a satelitných prijímačov.

V prípade záujmu kontakt na nás nájdete v Kontaktoch.