Header image  
Informačný server o výstavbe  
 
 

Elektroinštalácie


     K elektroinštalácii patrí elektrická prípojka, prívod, rozvádzače RE (elektromerový), RD (domový), RP(podružný), zásuvkové a svetelné obvody. Inštalácie môžu byť realizované použitím samotných vodičov v ochranných rúrkach alebo použitím vodičov CYKY uložených priamo pod omietku. Tento spôsob je jednoduchší, v súčasnosti asi najpouživanejší a vyžaduje menej sekacích prác ako pri použití rúrok. Vprípade použitia riadiaceho systému na ovládanie osvetlenia a iných obvodov sa dosť zásadne mení kabeláž systému. Preto je vždy potrebné rozhodnúť sa pre konrétny typ inštalácie.

Elektrická prípojka/prívod


     Pripojenie objektu je riešené elektrickou prípojkou z istiacej skrinky (na stľpe NN rozvodu, skrinka na teréne s podzemným vedením) s poistkami, pripojením káblom do elektromerového rozvádzača a prívodom do hlavného rozvádzača v objekte. Pre klasické rodinné domy sa zvykne používať prívodný kábel CYKY 5Cx10, 5Cx16 prípadne väčší prierez podľa inštalovaného a požadovaného príkonu spotrebičov. V princípe je možné použiť aj vodič 4x 10, 16 ale v tom prípade musí byť hlavný rozvádzač ako bod rozdelenia sústavy TN-C na TN-S uzemnený vyhovujúcim zemnením.

Elektromerový rozvádzač RE sa umiestňuje na verejne prístupnom mieste, napríklad na hranici pozemku (najčastejšie v plote objektu).

Rovnako je v objekte potrebné zriadiť hlavnú uzemňovaciu prípojnicu (HUP), na ktorú sa pripoja jednotlivé pospojovania kovových častí budovy a zariadení, potrubia a podobne.Obr. Káblová prípojka zo vzdušného vedenia


Obr. Vzdušná prípojka na stľpe rozvodu NN


Obr. Poistková rozpojovacia a istiaca skrinka na zem spol.Kovel


Obr. Poistková rozpojovacia a istiaca skrinka na stľp spol.Kovel


Obr. Svorkovnica EPS - HUP pre pospojovanie

Klasická elektroinštalácia

Zásuvkové obvody
     V tomto prípade je elektroinštalácia riešená klasickým spôsobom, t.j. zásuvkové obvody sú realizované vodičmi z rozvádzača cez jednotlivé zásuvky. Platná norma dovoľuje maximálne 10 zásuviek (aj dvojzásuviek) na jeden zásuvkový obvod. Spotrebiče nad 2000W musia mať vlastný zásuvkový obvod chránený samostatným ištičom. Spravidla sa na zásuvkové obvody používajú 16A ističe s charakteristikou B (16B/1). Rovnako špeciálne spotrebiče ako napr. kotol na vykurovanie má tiež vlastný zásuvkový obvod (istenie spravidla 6A). Podľa platných noriem musia byť všetky zásuvkové obvody pre použitie laikmi chránené doplnkovou ochranou prúdovým chráničom v reziduálnym (vypínacím) prúdom 30mA (0.03A).

Svetelné obvody

Svetelné obvody sú riešené systémom odbočných krabíc, v ktorých sa rozdeľujú vodiče pre pripojenie svietidiel a vypínačov na mostíkoch alebo WAGO svorkách, prípadne je možné toto rozdelenie riešiť priamo pod vypínačmi svorkami WAGO a vyhnúť sa pre niekoho nevkusným krabiciam s viečkami na stenách. Svetelné obvody sú spravidla istené ističom 10A s charakteristikou B. V prípade potreby je možné znížiť alebo zvýšiť istenie svetelných obvodov, nakoľko sú dnes už k dispozícii vypínače so zaťažiteľnosťou 16A.
Zapojenia jednotlivých typov vypínačov nájdete tu. Zapojenie svietidiel triedy ochrany I a II nájdete tu.

                                         
                            Obr. Princíp prepojenia svorkami WAGO

Podrobnosti o problémoch a mýtoch v klasickej elektroinštalácii nájdete tu.

Možnosti vylepšení v klasickej elektroinštalácii

Z hľadiska čo najmenšieho vytvárania indukčných slučiek z vodičov rozvodu 230V sa dnes doporučuje realizovať zásuvkové obvody hviezdicovým usporiadaním. V tomto prípade však treba rátať s väčšou spotrebou káblov. Tiež je možné vhodne navrhnuté obvody vypínať špeciálnymi odpojovačmi. Toto zariadenie je spravidla vyhotovené vo forme modulu do rozvádzača a detekciou minimálneho prúdu v zásuvkovom obvode zisťuje, či je pripojený nejaký spotrebič. V prípade jeho zapnutia (napr. nočná lampa) zariadenie automaticky pripojí do daného okruhu napätie 230V a po vypnutí spotrebiča okruh zas odpojí.
Svetlá na chodbách, v suterénnych priestoroch a podobne je možné ovládať automaticky snímačmi pohybu s nastavením času zopnutia a prahu osvetlenia, pri ktorom snímač zopné príslušné svetlo. Takto je možné čiastočne ušetriť energiu a tiež priniesť väčší komfort úžívateľom. Pokiaľ všas požiadavky na "chovanie sa" objektu sú ďaleko rozmanitejšie, nastupuje tzv. inteligentný systém riadenia, ktorý je popísaný nižšie.

Inteligentná elektroinštalácia

    V tomto prípade je spôsob riešenia inštalácie značne odlišný. Zásuvkové obvody môžu byť riešené klasickým spôsobom, ale tiež je možné pripojiť každý zásuvkový vývod z rozvádzača cez relé a ovládať na diaľku jednotlivé zásuvky. Toto riešenie nám napríklad umožňuje vypínať spotrebiče jedným povelom pri odchode na dovolenku a mať istotu, že sa nič nemôže stať. Toto riešenie zároveň vyhovuje požiadavkám na lúčový sposob inštalácie.

    Svetelné obvody v prípade riešenia inteligentnej elektroinštalácie sú riešené tak, že každý svetelný vývod je pripojený cez relé priamo do hlavného alebo podružného rozvádzača a jednotlivé ovládacie prvky - v tomto prípade tlačidlá sú pripojené do riadiacich modulov v rozvádzačoch slaboprúdovými káblami, prípadne sú použité inteligentné ovládače prepojené formou zbernice. V tomto prípade je väzba medzi príslušným odvádacím prvkom a svetelným vývodom riešená softvérovo a umožňuje užívateľovi kedykoľvek zmeniť prepojenia prvkov a definovať tlačidlám požadovaný význam. Podrobnosti o možnostiach týchto riešení nájdete aj v časti Automatizácia v menu.V prípade záujmu kontakt na nás nájdete v Kontaktoch.