Header image  
Informačný server o výstavbe  
 
 

Možnosti riadenia v objektoch


     Nasledujúci obrázok ukazuje, čo je možné riadiť v objektoch.


     V dnešnej dobe sa čoraz viac dostáva do popredia pojem inteligentné inštalácie príp. inteligentné domy. Pri klasickej elektroinštalácii je kabeláž vedená od ističa k svetlám cez vypínače, ktoré slúžia na zapínanie a výpínanie príslušného svietidla alebo svetelného okruhu. Zásuvkové okruhy sú vedené od ističa k príslušným zásuvkám bez vypínania.

Princípom inteligentnej inštalácie je využitie riadiaceho systému pre ovládanie zariadení. V tomto prípade sa používajú na ovládanie zariadení slaboprúdové tlačidlá prípadne inteligentné ovládače na zbernici. Jednotlivé zariadenia ako svetlá, zásuvky a iné sa zapínajú a výpínajú jednak manuálnym povelom ale tiež je možné zariadenia zapínať a vypínať na základe údajov zo senzorov, na základe časových nastavení a podobne.

Intelignenté systémy prinášajú na jednej strane komfort a pohodu, na druhej strane optimálnym riadením médii na základe údajov zo senzorov pomáhajú šetrit energie
.Inteligentný systém umožňuje olvádanie zariadení ako svietidlá alebo sauna. V obývacej miestnosti umožňujú nastavovanie svetelných scén, na chodbách umožňujú zapínanie osvetlenia v závislosti na pohybe osôb. Na základe vonkajšieho osvetlenia môže systém zapnúť osvetlenie záhrady.

V prípade pripojenia systému cez GSM sieť môže užívateľ na diaľku zapínať a vypínať kúrenie, zapnúť si saunu pred príchodom domov a podobne. Rovnako môže systém upozorniť užívateľa na prípadné neštandartné situácie ( zatopenie objektu, výpadok kúrenia, výpadok elektriny a pod. ).

  

To sú len niektoré funkcie, ktoré nám umožňujú inteligentné riadiace systémy realizovať.

K funkciám riadiaceho systému patrí aj ovládanie zavlažovania trávnika a záhrady alebo režim šetrenia energie, to znamená pokiaľ užívateľ otvorí okno, systém môže dočasne vypnúť vykurovanie v danej miestnosti.Pripojenie vypínačov, senzorov a zariadení a riadiace činnosti zabezpečujú inteligentné moduly ( kontorléry ) v ktorých beží programové vybavenie.

Riadiace moduly sú prepojené zbernicou pre vzájomnú komunikáciu jednotlivých častí objektu pre výmenu informácii medzi modulmi. Každý prvok systému tým pádom vie o každom inom prvku.Napájanie riaidaceho systému sa najčastejšie je najčastejšie realizované napájacim zdrojom so zálohovacím akumulátorom pre zachovanie funkčnosti systému aj počas výpadku externého napájania.

Napájacie zdroje riadené mikroprocesorom majú výhodu oproti klasickým zdrojom, nakoľko mikroprocesor v zdroji riadi dobíjanie zdroja, kontroluje kapacitu batérie a chráni batériu pred nadmerným vybitím v prípade dlhodobého výpadku elektrickej siete. Zároveň môže tesne pred odpojením napájania výstupom oznámit tento stav riadiacemu systému, ktorý môže uložiť aktuálny stav procesov do flash pamäte a po pripojení napájania pokračovať v činnosti ako tesne pred výpadkom napájania.

  

Ovládače pre ovládanie zariadení. Sú vyhotovené ako inteligentné zbernicové zariadenia alebo klasické slaboprúdové tlačidlá pripojené na vstupy riadiacich modulov.
Pre ovládanie zariadení sa používajú tlačidlá a nie vypínače, nakoľko nemaju definovaný stav zapnuté/vypnuté a zariadenia sa dajú riadiť aj autonómne prípadne diaľkovým ovládačom a podobne.

Popis jednotlivých technológií nájdete v tomto odkaze .

V prípade záujmu kontakt na nás nájdete v Kontaktoch.