Header image  
Informačný server o výstavbe  
 
 

Zapojenie svietidiel


     V nasledujúcich obrázkoch nájdete zapojenie a popis jednotlivých typov svietidiel. Zapojenie objímky svietidla (pri klasickej objímke) sa vykonáva tak, že fázový vodič (L, čierny, hnedý) sa zapája na spodný kontakt objímky a vodič pracovný vodič (N, modrý) sa zapája na kovový závit objímky. Je to z toho dôvodu, aby pri zapnutom vypínači nedošlo k úrazu prúdom v prápade dotyku s objímkou prípadne vokajšou kovovou časťou žiarovky.

Svietidlo triedy ochrany I :

Svietidlo triedy ochrany I je vybavené svorkami na pripojenie vodičov L, N a PE, spravidla je kovovej konštrukcie
.Svietidlo triedy ochrany II :

Svietidlo triedy ochrany II je zariadenie s dvojitou alebo zosilnenou izoláciou a je vybavené svorkami L a N, ochranný vodič PE sa v tomto prípade nezapája.
Tento typ svietidla musí byť označené symbolom dvojitého štvorca.