Header image  
Informačný server o výstavbe  
 
 

Elektroinštalácie


     V poslednej dobe sa na niektorých fórach rozmohli všelijaké debaty ohľadne elektroinštalácie a jej jednotlivých častí. Pokúsim sa aspoň niektoré informácie uviesť na pravú mieru:

Prúdové chrániče:

Názor niektorých tiežodborníkov: Nie je potreba inštalovať prúdové chrániče, príp. len pre kúpelňu a pod.
Sú to zbytočne vyhodené peniaze.

Odpoveď: Toto tvrdenie je dosť zásadným spôsobom mylné. Pokiaľ neplatila STN 33 2000-4-41 z roku 2007, bolo to naozaj tak. Postačili prúdové chrániče na zásuvkové obvody vo vonkajšom prostredí a vo vlhkých priestoroch ako kúpelňa, práčovňa a pod. Nová norma platná od roku 2007 zavádza povinnosť použiť prúdové chrániče pre všetky zásuvky používané laikmi. Prúdový chránič na rozdiel od nadprúdovej ochrany (istič), pomáha chrániť priamo užívateľov elektroinštalácie, v prípade poruchy zariadenia a výskytu nebezpečného dotykového napätia na kovových častiach zariadenia redikálnym spôsobom obmedzuje čas pôsobenia prúdu na ľudský organizmus a tým obmedzuje možnosť poškodenia organizmu na minimálnu úroveň.
Princíp prúdového chrániča je použitie súčtového transformátora prúdu ktorým prechádzajú fázový a pracovný vodič t.j. napr. v prípade 2 pólového jednofázového chrániča prúd prechádzka fázovým vodičom L cez spotrebič a vracia sa späť cez pracovný vodič N. Pokiaľ je všetko v poriadku, obidva prúdy sú rovnaké. V prípade poruchy napr. dotykom živej časti zariadenia alebo pri dotyku neživej časti, na ktorej sa pri poruche objaví napätie časť prúdu prúdu prechádzka telom osoby, ktorá sa dotkla zariadenia. Pokiaľ je prekročený vypínací prúd chrániča (chránič v domoch 30mA) dôjde k jeho vybaveniu - vypnutiu. V prípade 4 pólového chrániča pre tri fázy cez súčtový transformátor prechádzajú všetky tri fázy a vodič N a rovnako platí, že súčet všetkých prúdov je rovný nule (podľa 1.kirchhoffovho zákona). Rovnako pri dosiahnutí rozdielu prúdov nad vypínací prúd chrániča dôjde k vypnutiu.
Čo sa týka ceny, je možné použiť samostatný prúdový chránič na každý obvod inštalácie, prípadne združiť viacero obvodov na jeden prúdový chránič. Extrémom by bolo však použitie jediného prúdového chrániča, nakoľko v prípade poruchy by došlo k výpadku elektriny v celom objekte.


Obr. Princíp zapojenia prúdového chrániča v sieti TN-S

Prepäťové ochrany :

Názor niektorých tiežodborníkov: Nie je potreba inštalovať prepäťové ochrany, stojí to veľa peňazí a aj tak to nič neochráni
.

Odpoveď: Pravdou je, že bleskový výboj a samotný úder blesku a s ním spojené úkazy je stále veľkou neznámou.
Tvrdiť však, že prepäťová ochrana nič nevyrieši nie je pravda. Pokiaľ je prepäťová ochrana riešená komplexne a ako celok, tzn. ochrany stupňa B, C, D ( 1, 2, 3 ), HUP a pospojovanie na ktoré sú pripojené vstupy jednotlivých médií do objektu, pripojené železné armovania stavby, vhodne navrhnutý a osadený bleskozvod tak je šanca, že bude poškodené vnútorne vybavenie objektu minimalizovaná. Samozrejme, vždy záleží na tom, v akej vzdialenosti od objektu dôjde k úderu blesku.
V minulosti boli v domácnostiach jednoduché zariadenia a málo elektroniky (max tak TV, rádio, práčka mala mechanický programátor a pod). V dnešných časoch je procesorovým obvodom vybavený skoro každý inteligentnejší spotrebič (televízor, DVD, rádiobudík, mikrovlnná rúra, práčka, kotol, chladnička, zabezpečovací príp.riadiaci systém). Je veľmi ťažké nájsť spotrebič, ktorý je vyhotovený bez polovodičov, ktoré sú náchylné na prepätia. V prípade poškodenia objektu bleskom sú hodnoty poškodených zariadení oveľa výššie ako cena vhodnej a správne nainštalovanej prepäťovej ochrany a zariadení.

Viac o ochrane pred prepätím a bleskom nájdete aj na stránkach dodávateľov prístrojov www.kiwa.sk, www.saltek.sk, www.dehn.cz. Na stránkach spol DEHN nájdete aj veľa informácii ohľadne bleskov a pod.


Obr. Princíp zapojenia prepäťovej ochrany B+C spol. KIWA s ochranou fázových vodičov aj N vodiča v hlavnom rozvádzači

Revízia a revízna správa :

Názor niektorých tiežodborníkov: Nie je potreba vykonať revíziu a mať revíznu správu, sú to vyhodené peniaze
.

Odpoveď: V prípade novostavby nie je čo riešiť, bez revíznej správy nebude objekt skolaudovaný. V prípade rekonštrukcie bytu, domu a pod. na ktoré nebolo vydané stavebné povolenie v podstate nie je potrebná. Bolo by však dobré nechápať revíziu ako zbytočné naháňanie investora za byrokraciou, skor ako kontrolu, či je naozaj elektroinštalácia urobená v zmysle noriem a je bezpečná pre používanie. Niekomu sa môže zdať, že revízia stojí veľa peňazí. Treba sa však na to pozerať tak, že revízny technik (pokiaľ je rozumný a robí si svoju prácu zodpovedne) musí mať potrebné vybavenie a je povinný skontrolovať podstatné parametre inštalácie tak, aby zaručil, že inštalácia je spôsobilá bezpečnej prevádzky a tento záver dokazuje odovzdanou revíznou správou. V tomto prípade sa jedná už o trestnoprávnu zodpovednosť, tzn. keby sa niekomu niečo prihodilo, revízny technik zodpovedá za svoje vyhlásenie pred súdom a musí dokázať, že inštalácia bola bezpečná a prípadný úraz bol spôsobený užívateľom, nie stavom inštalácie.
Pokiaľ by sa prišlo na to, že za úraz je zodpovedná inštalácia a revízny technik niečo prehliadol, je zodpovedný za všetky škody, ktoré vznikli. Rozumným názorom je tiež doporučenie, dať si spraviť revíziu inej osobe/firme, aká elektroinštaláciu realizovala.