Header image  
Informačný server o výstavbe  
 
 

Zapojenie vypínačov na ovládanie svetla


     V nasledujúcich obrázkoch nájdete zapojenie a popis jednotlivých typov vypínačov pre svetlá:

Vypínač č.1:

Vypínač č.1 je klasický samostatný vypínač pre ovládanie 1 okruhu svetla
.Vypínač č.5:

Vypínač č.5 je dvojitý vypínač pre ovládanie 2 okruhov svetla z jedného miesta
.Vypínač č.6:

Vypínač č.6 je striedavý prepínač pre ovládanie 1 okruhu svetla z dvoch miest. Tieto vypínače sa zapájajú oproti sebe
. Sú prepojené dvomi L vodičmi navzájom.

Vypínač č.7:

Vypínač č.7 je krížový prepínač
, ktorý sa zaradzuje medzi vypínače č.6 pre ovládanie 1 okruhu svetla z viac ako dvoch miest. Je možné zaradenie viacerých prepínačov č.7 do jedného celku.Vypínač č.5a:

Vypínač č.5a je kombináciou vypínačov č.1 a č.6
.

Vypínač č.5b:

Vypínač č.5b je kombináciou dvoch vypínačov č.6
.